Les ermites de Sant Joan dels Erms i Sant Antoni dels Cortals rehabilitades

IMG_68042Les obres realitzades entre l’Ajuntament, la parròquia i molts voluntaris ha permès la conservació d’aquestes capelles, que són destinació de romiatge anual per als castellonins

La tenacitat del mossèn per impulsar-ne la conservació i captar voluntaris que portessin a terme les obres, la implicació municipal i la feina d’aquests voluntaris han fet possible la conservació d’aquest patrimoni castelloní, que destaca per la seva simplicitat constructiva i per la bellesa paisatgística de l’entorn on estan ubicades

La capella de Sant Joan dels Erms o Sant Joan Sescloses

La capella de Sant Joan Sescloses, coneguda popularment com Sant Joan dels Erms, és un edifici d’una sola nau amb volta de canó, teulada a dues aigües i una espadanya d’un sol arc. Es tracta d’un edifici que ha patit moltes reformes. Apareix  esmentat per  primera vegada al segle IX i va ser consagrat l’any 1064.  Suposadament, el van construir  sobre un edifici preexistent, del qual s’ha conservat un fragment de sarcòfag d’època paleocristiana (segle IV dC).

L’11 de setembre de 1586 el bisbe de Girona recomanà l’annexió de la parròquia de Sant Joan, que només comptava amb 20 cases disperses, a la sagristia menor de l’església de Castelló, després que el seu rector, Pere Maymó, morís. Actualment, en continua sent sufragània.

El nucli de Sant Joan Sescloses i el seu terme municipal van ser independents fins al 1846.

Les actuacions realitzades han consistit en la neteja i rehabilitació de l’entorn i de l’ermita.

També en el manteniment i conservació, que s’ha materialitzat en el repicat i rejuntat de les parets interiors per tal de formar un sòcol, el repàs de la resta d’arrebossat en els llocs rebufats per les humitats i de la teulada, amb el canvi de teules trencades, l’eliminació de vegetació i l’arranjament de forats de les parets exteriors, la col·locació de la fusteria de dues obertures existents i el repàs de la pintura interior i de la façana.

La capella de Sant Antoni dels Cortals

A la capella de Sant Antoni s’hi han dut a terme uns treballs similars als de Sant Joan dels Erms. També ha comptat amb la col·laboració de voluntaris, la qual cosa ha permès la viabilitat del cost econòmic del projecte.

A la capella s’han fet els treballs de consolidació de l’estructura, la reparació de teulada, les goteres i el repicat de parets interiors.

També s’ha actuat a l’entorn eliminant la vegetació i la runa.

Se’n coneix l’existència des del segle XVI. Era propietat de Ciprià Avinyó que, en el seu testament, el 1557, va deixar escrit que fessin construir una capella en honor de Sant Antoni, patró dels cortalers.

El cost total de totes dues rehabilitacions ha estat de 14.400,90 €


 

Les tasques portades a terme pel voluntariat han permès que la rehabilitació d’aquestes ermites sigui realitat.

IMG_3573El castelloní Jesús Muñoz és una d’aquestes mans anònimes que ha col·laborat perquè una part del nostre patrimoni i de la nostra història s’hagi conservat.  Una trentena de voluntaris hi han participat posant la mà d’obra necessària per portar a terme els treballs.

En Jesús, amb una àmplia experiència en el món de la construcció, ja que tota la seva vida laboral va ser encarregat d’una empresa constructora d’Empuriabrava, ha aportat la seva experiència per ajudar que aquest projecte arribés a bon port.

Ell ha volgut aportar el seu gra de sorra pel respecte que li mereix la tasca que porta a terme el mossèn en el municipi. No és el primer projecte en el qual col·labora de manera totalment altruista: a part de la rehabilitació de les ermites, va col·laborar en la fixació del rosetó a la basílica i també en la habilitació dels locals parroquials.