L’Institut obert al poble

Dos projectes que ens defineixen

L’Institut Castelló d’Empúries fa anys que treballa en dos projectes que pretenen, entre altres objectius, vincular les activitats escolars a l’entorn i al municipi. Es tracta del musical de final de curs i del programa de televisió d’ESO L’Ull Viu.

El primer projecte es desenvolupa en la matèria de Música a quart curs i té com a fil conductor el muntatge d’un musical. Els alumnes presenten un espectacle on interpreten, ballen i canten amb una banda de rock en directe.

El projecte implica tota una sèrie de feina prèvia: a les classes de llengües, els alumnes treballen l’adaptació del text per convertir-lo en obra de teatre; l’Aula taller construeix l’escenografia; des del departament de d’Educació Visual i Plàstica es dissenyen el cartell i els programes; amb la col·laboració de l’Ajuntament es preparen les coreografies i s’ajuda en la direcció del musical; professors i voluntaris externs conformen la banda de rock. El musical és un projecte integrador de moltes persones de dins i fora del centre.

Fins ara hem estrenat cinc espectacles i enguany el nostre projecte prepara Els fills del Capitán Trueno, basat en una novel·la que els alumnes han llegit a segon d’ESO.

El segon projecte, el programa de televisió L’Ull Viu, es prepara en la matèria optativa de Televisió a tercer, des del curs 2010-11. La matèria es duu a terme durant tot el curs amb tres hores lectives setmanals. El programa està íntegrament preparat, enregistrat i editat per alumnat de tercer d’ESO.

L’objectiu de l’activitat consisteix a elaborar el programa de televisió mensual L’Ull Viu, de 25 minuts de durada. El programa s’emet per Empordà TV i es pot trobar a la xarxa a través de Youtube, i també a la pàgina web del centre.

A través de reportatges, entrevistes i opinions de temes i personatges vinculats al centre educatiu i al municipi (professorat, famílies, entitats, comerciants, AMPA…), el programa té com a objectius desenvolupar la competència comunicativa en expressió escrita, oral i audiovisual en llengua catalana, castellana, anglesa, francesa i alemanya, en el marc d’un treball interdepartamental entre les diferents àrees; estimular la creació artística i crítica; fomentar l’autoestima de l’alumnat i el treball en equip; i augmentar la cohesió social de l’institut. A més, es pretén fomentar la projecció exterior de les activitats escolars i extraescolars.

D’aquesta manera, a partir d’aquests projectes, i també d’altres, l’Institut Castelló d’Empúries es mostra a l’entorn i mostra aquest entorn en què es desenvolupa la seva activitat formativa.

1