Projecte de millora paisatgística a l’av. Tramuntana d’Empuriabrava

DSC04425Durant aquest mes de març s’han portat a terme els treballs de remodelació de la mitjana d’aquest vial, l’artèria de circulació per excel·lència i que és l’entrada principal d’Empuriabrava. S’hi han plantat més de mil plantes ornamentals.

L’avinguda Tramuntana és la primera impressió que s’emporta un visitant d’Empuriabrava, un espai clau per a la imatge del municipi. És per aquest motiu que s’ha abordat la intervenció amb l’objectiu principal de potenciar la seva funció de gran avinguda i dotar-la d’una imatge renovada i actual.

També s’ha volgut  millorar aquest espai urbà per  garantir una  millora en la qualitat de vida dels ciutadans. Hem de tenir en compte que aquest vial vertebra la zona i que té un ús intensíssim de trànsit rodat, especialment.

Els serveis de jardineria de l’empresa municipal Castelló d’Empúries 2000 han  executat aquest projecte de millora paisatgística, redactat per CCtopografia. Aquesta és la primera actuació  integral d’aquesta zona des dels inicis d’Empuriabrava i ha suposat una inversió de 50.747,80 €.

 DSC04450 El projecte

El projecte d’enjardinament ha consistit en la retirada d’arbres i arbustos existents, alguns d’ells malmesos pel pas del temps. S’han substituït per noves plantes diferents a les anteriors per millorar la imatge de la zona.

L’àmbit d’actuació ha estat tota la mitgera del vial (el lineal), la glorieta i les tres illetes a tocar la gran illeta de la font. Comprèn des de l’entrada d’Empuriabrava fins a la rotonda de la font que enllaça amb l’av. Joan Carles I.

La intervenció s’ha iniciat  retirant  l’arbrat i arbustos existents. Alguns exemplars, s’han conservat i trasplantat a altres zones verdes municipals.

S’ha realitzat un reompliment de terres vegetals segons necessitats del disseny. S’ha modificat el traçat de reg automàtic, incorporant alguns trams amb sistema de degoteig. S’han plantat noves espècies. S’han conservat la palmera Washintonia del lineal i s’ha ressembrat tota la gespa sobre l’existent.

S’han modificat 1.537 metres lineals de reg automàtic i s’han incorporat 322 metres lineals de reg per degoteig.

El disseny de l’avinguda s’ha dividit en parterres, que han tingut tractaments diferenciats, tots ells ressembrats amb gespa:

 Parterre 1, a tocar de la C-260

Plantació de planta de sàlvia de dues varietats diferents, boixac i romaní

DSC04455 Parterre 2

Rengleres d’espígol.

 Parterre 3

Plantació de planta Fotinia Red Robin

 Parterre 4

Plantació de 5 xiprers de 5 metres d’alçada. Els xiprers, arbre típic de la Mediterrània que dóna identitat al seu paisatge, són també símbol d’hospitalitat. Els antics romans plantaven tres xiprers a la porta de casa seva com a símbol de benvinguda i acolliment.

 Parterre 5

Combinat de planta romaní i sàlvies amb 6 tamarius, arbust típic de les àrees litorals, considerat l’arbre més característic de les zones d’aiguamolls.

 Glorieta

La solució adoptada a la glorietes on hi ha centrada la font és una combinació de plantes  amb la instal·lació de planxa corten per delimitar els espais de gespa el disseny paisatgista.

DSC04449 Illetes

És una combinació entre gespa i graves amb xapa corten i la plantació d’un tamariu… a cadascuna d’elles.

En resum, en aquests treballs s’han utilitzat 334 tones de terra vegetal i 55 tones de graveta. S’han modificat 1.537 metres lineals de reg automàtic i s’han incorporat 322 metres lineals de reg per degoteig. S’han ressembrat 3.101 m2 de gespa. S’han utilitzat 296,81 metres lineals de planxa tipus corten 30 centímetres d’alçada.

La plantació de planta ornamental ha estat: 5 Cupressus sempervirens stricta (xiprers), 9 Tamarix (tamarius), 490 Photinias Red Robin (fotínia), 210 Lavandes angustifolia (espígol), 265 Rosmarinus officinalis (romaní), 155 Salvies oficinalis (sàlvia), 175 Salvies jamensis  i 320 Calendula  officinalis (boixac).

Finalment, els elements de mobiliari urbà –els publicitaris i els pals de banderes- s’han respectat, encara que en alguns casos se n’ha hagut de modificar la ubicació. Pel que fa a les banderes se n’ha renovat el disseny. S’han repintat tots els fanals i vorades del lineal i illetes.

També s’han renovat les lluminàries de l’enllumenat públic mantenint els bàculs actuals. El pressupost esmerçat ha estat de 34.000 € aproximadament.

Com s’ha comentat anteriorment, amb aquesta intervenció de renovació integral de l’av. Tramuntana s’ha volgut transformar i millorar la imatge de l’entrada del municipi amb la flor i la planta aromàtica, arbust i arbres com a protagonistes, per tal que serveixi de plataforma per mostrar la nostra riquesa natural i paisatgística, que serveixi de reclam turístic però també que repercuteixi en la millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans.

 

 DSC04444