There are no translations available.
Automatic translation

Cessió de dades

Cedeixo les següents dades personals i/o professionals a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, per tal de poder-les penjar al web turístic i comercial de l’ajuntament, i fer-ne l’ús previst.

Els usuaris i qualsevol persona física o jurídica que cedeix  dades personals i/o professionals a l’ Ajuntament de Castelló d’Empúries pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i revocació, en base a l’establert a la llei orgànica 15/99 de 13 de desembre i demés legislació aplicable, sobre protecció de dades de caràcter personal.

L’interessat resta informat dels seus drets i consenteix expressament la incorporació de les seves dades, als fitxers de l’ajuntament, per a les finalitats descrites.

  • Print